DEKINVEST Investiční společnost a.s.

je obhospodařovatelem fondů kolektivního investování a podléhá regulaci dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Inovace a kvalita

Měnící se svět je pro nás inspirací ke změnám a inovacím. Naším cílem je nabízet vždy kvalitní produkty a služby.

Odbornost a poctivost

Podnikáme v oborech, které detailně známe. Chováme se poctivě, spravedlivě a otevřeně.

Udržitelnost

V našem rozhodování i každodenních činnostech se snažíme brát ohledy na všechny, kterých se naše činnost dotýká, ať už přímo či nepřímo.

Podílové fondy

DEKINVEST Podfond Alfa

Založen v prosinci 2015

Zjistit více 

DEKINVEST Podfond Alfa

Založen v prosinci 2015

DEKINVEST otevřený podílový fond Beta

Založen v lednu 2022

Zjistit více 

Aktuality